ლ(╹◡╹ლ)♡ try KnowYourVine.com daily vines

magnum Emojis, Emoticons, Smileys

  🔫  Pistol  🤻  Modern Pentathlon  ︻デ═一  AWP  🤼🏻  Wrestlers + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-1-2  🤼🏼  Wrestlers + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-3   Funeral Urn  👩‍👶‍👶  Family: Woman, Baby, Baby  🥡  Takeout Box  🎖  Military Medal  🥠  Fortune Cookie  👩‍👩‍👶‍👶  Family: Woman, Woman, Baby, Baby  👨‍👨‍👧‍👶  Family: Man, Man, Girl, Baby  👩🏽‍🔬  Female Scientist, Type-4  👩🏼‍🔬  Female Scientist, Type-3  👩🏾‍🔧  Female Mechanic, Type-5  👮‍♀️  Female Police Officer  👩🏿‍💻  Female Technologist, Type-6  👩🏼‍💻  Female Technologist, Type-3  👨🏿‍💻  Male Technologist, Type-6  👩🏽‍🌾  Female Farmer, Type-4  👩🏼‍🌾  Female Farmer, Type-3  👩🏻‍🌾  Female Farmer, Type-1-2  ( ಠ_ಠ)–Ψ  Online Witch Hunt  ( • ∀•)–Ψ  I'd Fork His Repo  👨‍👨‍👶  Family: Man, Man, Baby  👨‍👧‍👶  Family: Man, Girl, Baby  👩🏼‍🔧  Female Mechanic, Type-3  👩🏿‍🌾  Female Farmer, Type-6  👩🏿‍🎓  Female Student, Type-6  [( o/)]|::|[( o/)]  Turntables  👨‍👶‍👶  Family: Man, Baby, Baby  👨‍👦‍👶  Family: Man, Boy, Baby  👩🏾‍🌾  Female Farmer, Type-5  👨🏿‍🌾  Male Farmer, Type-6  👩🏽‍🎓  Female Student, Type-4  👮🏾‍♂️  Male Police Officer, Type-5  👩🏼‍🚒  Female Firefighter, Type-3  👩🏻‍🚒  Female Firefighter, Type-1-2  👩🏾‍💻  Female Technologist, Type-5  👩🏾‍🔬  Female Scientist, Type-5  👩🏿‍🔧  Female Mechanic, Type-6  👩🏽‍🚀  Female Astronaut, Type-4  👩🏻‍🚀  Female Astronaut, Type-1-2  👜  Handbag  👩🏿‍🚒  Female Firefighter, Type-6  🏆  Trophy  👨🏾‍💻  Male Technologist, Type-5  👩🏿‍🔬  Female Scientist, Type-6  👩🏽‍🔧  Female Mechanic, Type-4  👩🏼‍🚀  Female Astronaut, Type-3  👨🏾‍🚀  Male Astronaut, Type-5  👩🏼‍🎤  Female Singer, Type-3  👩🏽‍💻  Female Technologist, Type-4  👨🏾‍🌾  Male Farmer, Type-5  👩🏼‍🎓  Female Student, Type-3  🏮  Izakaya Lantern  👨‍👨‍👦‍👶  Family: Man, Man, Boy, Baby  👨‍👶‍👧  Family: Man, Baby, Girl  👮🏿‍♂️  Male Police Officer, Type-6  👩🏾‍🚒  Female Firefighter, Type-5  👩🏽‍🚒  Female Firefighter, Type-4  👩🏾‍🚀  Female Astronaut, Type-5  👩🏾‍🎤  Female Singer, Type-5  👩🏽‍🎤  Female Singer, Type-4  👩‍🌾  Female Farmer  👩🏾‍🎓  Female Student, Type-5  🏅  Sports Medal  💊  Pill  🥆  Rifle  📒  Ledger  💄  Lipstick  👨‍👨‍👶‍👶  Family: Man, Man, Baby, Baby  👨‍👶  Family: Man, Baby  👩‍👩‍👧‍👶  Family: Woman, Woman, Girl, Baby  👨🏼‍💻  Male Technologist, Type-3  👩‍🏭  Female Factory Worker  👩🏻‍🔧  Female Mechanic, Type-1-2  💂🏼‍♀️  Female Guard, Type-3  👮‍♂️  Male Police Officer  👩‍🚒  Female Firefighter  👨🏿‍🚒  Male Firefighter, Type-6  👨🏻‍🚒  Male Firefighter, Type-1-2  👩‍🚀  Female Astronaut  👨🏽‍🚀  Male Astronaut, Type-4  👨‍🚀  Male Astronaut  👩🏼‍✈️  Female Pilot, Type-3  👨🏻‍✈️  Male Pilot, Type-1-2  👩‍🎨  Female Artist  👨🏽‍🎨  Male Artist, Type-4  👨🏽‍🌾  Male Farmer, Type-4  👨🏼‍🌾  Male Farmer, Type-3  🛥  Motor Boat  🔦  Flashlight  🦆  Duck  🤰  Pregnant Woman  👨🏼‍⚖️  Male Judge, Type-3  👨🏿‍⚖️  Male Judge, Type-6  💂🏾‍♀️  Female Guard, Type-5  💂🏽‍♂️  Male Guard, Type-4  💂🏼‍♂️  Male Guard, Type-3  👩‍🔧  Female Mechanic  👨🏻‍🔧  Male Mechanic, Type-1-2  👨🏻‍🌾  Male Farmer, Type-1-2  👨🏿‍🎓  Male Student, Type-6  👨🏾‍🎓  Male Student, Type-5  👨🏽‍🎓  Male Student, Type-4  👨‍💻  Male Technologist  👩🏽‍🏭  Female Factory Worker, Type-4  👩🏼‍🏭  Female Factory Worker, Type-3  👨🏼‍✈️  Male Pilot, Type-3  👩🏼‍🎨  Female Artist, Type-3  👨🏿‍🎨  Male Artist, Type-6  👨🏼‍🎨  Male Artist, Type-3  👨🏿‍🎤  Male Singer, Type-6  👨🏾‍🎤  Male Singer, Type-5  👨🏽‍🎤  Male Singer, Type-4  👨‍🎓  Male Student  (*・)σσσ(*゜Д゜*)  Stop Poking Me  🛢  Oil Drum  🍼  Baby Bottle  🏢  Office Building  👨‍👨‍👶‍👧  Family: Man, Man, Baby, Girl  👨‍👨‍👦‍👧  Family: Man, Man, Boy, Girl  👩‍👶‍👧  Family: Woman, Baby, Girl  👩‍👶‍👦  Family: Woman, Baby, Boy  👩‍👦‍👶  Family: Woman, Boy, Baby  👩‍👧‍👶  Family: Woman, Girl, Baby  👩‍👩‍👶‍👧  Family: Woman, Woman, Baby, Girl  👩🏽‍⚖️  Female Judge, Type-4  👨‍🌾  Male Farmer  👨🏼‍🎓  Male Student, Type-3  💂🏻‍♀️  Female Guard, Type-1-2  💂🏻‍♂️  Male Guard, Type-1-2  👨🏾‍🔬  Male Scientist, Type-5  👨🏿‍🚀  Male Astronaut, Type-6  👨🏼‍🚀  Male Astronaut, Type-3  👩🏽‍✈️  Female Pilot, Type-4  👩‍✈️  Female Pilot  👨🏾‍✈️  Male Pilot, Type-5  👩🏻‍🎨  Female Artist, Type-1-2  👩🏻‍🎤  Female Singer, Type-1-2   Soccer Ball  👛  Purse  ♪(´ε` )  The Crooner  🏯  Japanese Castle  📿  Prayer Beads  👩‍👩‍👶‍👦  Family: Woman, Woman, Baby, Boy  👩‍👩‍👶  Family: Woman, Woman, Baby  👨🏾‍⚖️  Male Judge, Type-5  👩🏻‍💻  Female Technologist, Type-1-2  👨🏽‍💻  Male Technologist, Type-4  👨🏻‍💻  Male Technologist, Type-1-2  👩🏻‍🔬  Female Scientist, Type-1-2  👩‍🔬  Female Scientist  👨🏿‍🔬  Male Scientist, Type-6  👨🏽‍🔬  Male Scientist, Type-4  👨🏻‍🔬  Male Scientist, Type-1-2  👨‍🔬  Male Scientist  👨🏿‍🔧  Male Mechanic, Type-6  👨‍🚒  Male Firefighter  👨🏻‍🚀  Male Astronaut, Type-1-2  👩🏻‍✈️  Female Pilot, Type-1-2  👨🏿‍✈️  Male Pilot, Type-6  👨‍✈️  Male Pilot  👩🏾‍🎨  Female Artist, Type-5  👨🏻‍🎨  Male Artist, Type-1-2  👨🏻‍🎤  Male Singer, Type-1-2  👨‍🎤  Male Singer  👩‍🎓  Female Student  💂🏽‍♀️  Female Guard, Type-4  🤨  Face With One Eyebrow Raised   Orange Heart  🎂  Birthday Cake  👝  Pouch  🚢  Ship  🤰🏼  Pregnant Woman + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-3  🥟  Dumpling  👩‍👶  Family: Woman, Baby  👩‍👦‍👧  Family: Woman, Boy, Girl  👩‍👩‍👦‍👶  Family: Woman, Woman, Boy, Baby  👨🏼‍🔬  Male Scientist, Type-3  👩🏻‍🏭  Female Factory Worker, Type-1-2  👨🏾‍🔧  Male Mechanic, Type-5  👨🏽‍🔧  Male Mechanic, Type-4  👨🏼‍🔧  Male Mechanic, Type-3  👨‍🔧  Male Mechanic  💂🏾‍♂️  Male Guard, Type-5  👨🏾‍🚒  Male Firefighter, Type-5  👨🏽‍🚒  Male Firefighter, Type-4  👨🏼‍🚒  Male Firefighter, Type-3  👩🏾‍✈️  Female Pilot, Type-5  👨🏽‍✈️  Male Pilot, Type-4  👩🏽‍🎨  Female Artist, Type-4  👨🏾‍🎨  Male Artist, Type-5  👨‍🎨  Male Artist  👨🏼‍🎤  Male Singer, Type-3  👩‍💻  Female Technologist  👩🏻‍🎓  Female Student, Type-1-2  👨🏻‍🎓  Male Student, Type-1-2  🦅  Eagle  🛍  Shopping Bags  🍕  Slice of Pizza  🍽  Fork and Knife With Plate   Hot Beverage  🤝🏿  Handshake + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-6  ( -_・)σ - - - - - - - - ・  Pew Pew  🗼  Tokyo Tower  🥁  Drum With Drumsticks  ໒(• ŏᴗŏ•)७  KimYe Baby  🍨  Ice Cream  ♒((⇀‸↼))♒  Thinking Hard  🍚  Cooked Rice  🕉  Om Symbol  🇰🇪  Flag for Kenya  🇰🇬  Flag for Kyrgyzstan  💂🏿‍♀️  Female Guard, Type-6  👩‍🎤  Female Singer  🍻  Clinking Beer Mugs  👮  Police Officer  🏹  Bow and Arrow  🗽  Statue of Liberty  👳🏾‍♂️  Man Wearing Turban, Type-5  💂🏿‍♂️  Male Guard, Type-6  💂‍♂️  Male Guard  🕵🏿‍♀️  Female Sleuth, Type-6  👩🏿‍🎨  Female Artist, Type-6  👩🏿‍🎤  Female Singer, Type-6  🔮  Crystal Ball  👲  Man With Gua Pi Mao  🎉  Party Popper  🏬  Department Store  🥄  Spoon  🍺  Beer Mug  👳  Man With Turban  🚬  Smoking Symbol  🦍  Gorilla  🏣  Japanese Post Office  🗡  Dagger Knife  🇯🇵  Flag for Japan  🇺🇸  Flag for United States  🥗  Green Salad  👨‍👦‍👧  Family: Man, Boy, Girl  👳🏿‍♂️  Man Wearing Turban, Type-6  💂‍♀️  Female Guard  óò  Look Of Sympathy  🍖  Meat on Bone  🍸  Cocktail Glass  💣  Bomb  👩🏿‍🚀  Female Astronaut, Type-6  🍝  Spaghetti  🏰  European Castle  🕌  Mosque  🕍  Synagogue   Watch  🥘  Shallow Pan Of Food  👩🏼‍⚖️  Female Judge, Type-3  👨🏿‍🏭  Male Factory Worker, Type-6  👩🏿‍✈️  Female Pilot, Type-6  🍴  Fork and Knife  (*´▽`*)  You Got Me Flowers?!  🍠  Roasted Sweet Potato  📷  Camera   Crossed Swords  🥂  Clinking Glasses  🥃  Tumbler Glass  ヾ(❛ε❛“)ʃ  Treat. Yo. Self.   Coffin  (╥﹏╥)  Stupid Ass Memory Leak  🍮  Custard  🕳  Hole  💥  Collision Symbol  🍁  Maple Leaf  🍥  Fish Cake With Swirl Design   Shinto Shrine  🚔  Oncoming Police Car  🤠  Face With Cowboy Hat  🌃  Night With Stars  👩🏿‍🏭  Female Factory Worker, Type-6  👩🏾‍🏭  Female Factory Worker, Type-5  🏭  Factory  🛑  Octagonal Sign  (◡ ‿ ◡ ✿)  Sleepy Flower Girl  (´∀`)♡  Fleeting Love  🍹  Tropical Drink  🌆  Cityscape at Dusk  🍶  Sake Bottle and Cup  🏺  Amphora  ¬o( ̄- ̄メ)  World Of Pain  ⊂(´・◡・⊂ )∘˚˳°  Happy Ghost  🍫  Chocolate Bar  🍰  Shortcake  👶  Baby  🚓  Police Car  📸  Camera With Flash  🎆  Fireworks  џ(ºДºџ)  Edward Scissorhands  ( •_•)σ  Poke  ( ˘ ³˘)♥  Ooh Sweetness  🍲  Pot of Food  ✈️  Airplane