[β”βˆ΅]β”˜ try KnowYourVine.com daily vines

toy Emojis, Emoticons, Smileys

  🐩  Poodle  🎒  Roller Coaster  ♉  Taurus  🐘  Elephant  πŸ‘₯  Busts in Silhouette  🎎  Japanese Dolls  πŸš€  Rocket  🐷  Pig Face  πŸƒ  Playing Card Black Joker  😜  Face With Stuck-Out Tongue and Winking Eye  πŸ’©  Pile of Poo  πŸ•ΊπŸ½  Man Dancing, Type-4  πŸ•ΊπŸΎ  Man Dancing, Type-5  πŸ•ΊπŸΌ  Man Dancing, Type-3  πŸ•ΊπŸ»  Man Dancing, Type-1-2  πŸ•ΊπŸ½  Man Dancing + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-4  πŸ•ΊπŸΏ  Man Dancing + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-6  🀳🏿  Selfie + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-6  πŸ‘πŸΌ  Thumbs Up Sign, Type-3  πŸ‘πŸ½  Thumbs Up Sign, Type-4  🀷🏻  Shrug, Type-1-2  🀳🏼  Selfie + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-3  πŸ‘πŸ»  Thumbs Up Sign, Type-1-2  🀷🏾  Shrug, Type-5  🀳🏽  Selfie + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-4  🀷🏿  Shrug, Type-6  🀷🏽  Shrug, Type-4  🀷🏼  Shrug, Type-3  πŸ•ΊπŸΎ  Man Dancing + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-5  🀳🏾  Selfie + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-5  πŸ‘πŸΎ  Thumbs Up Sign, Type-5  πŸ‘πŸΏ  Thumbs Up Sign, Type-6  πŸ‘ŽπŸ½  Thumbs Down Sign + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-4  ✊🏻  Raised Fist + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-1-2  ✊🏽  Raised Fist + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-4  πŸ‘ŒπŸ½  OK Hand Sign, Type-4  πŸ‘ŽπŸ½  Thumbs Down Sign, Type-4  πŸ‘ŽπŸ»  Thumbs Down Sign, Type-1-2  πŸ‘ŽπŸΌ  Thumbs Down Sign, Type-3  πŸ‘ŒπŸΌ  OK Hand Sign, Type-3  πŸ‘ŒπŸ»  OK Hand Sign, Type-1-2  β””[βˆ΅β”Œ]β””[ ∡ ]β”˜[β”βˆ΅]β”˜  Robot Party  πŸ‘πŸ»  Thumbs Up Sign + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-1-2  πŸ‘ŒπŸΏ  OK Hand Sign + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-6  πŸ‘πŸ½  Thumbs Up Sign + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-4  πŸ‘ŽπŸΎ  Thumbs Down Sign + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-5  πŸ‘ŽπŸΏ  Thumbs Down Sign + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-6  πŸ‘ŒπŸΏ  OK Hand Sign, Type-6  ✊🏼  Raised Fist + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-3  πŸ‘ŒπŸΎ  OK Hand Sign, Type-5  πŸ‘πŸΌ  Thumbs Up Sign + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-3  πŸ‘πŸΎ  Thumbs Up Sign + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-5  πŸ‘ŽπŸ»  Thumbs Down Sign + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-1-2  πŸ‘ŽπŸΌ  Thumbs Down Sign + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-3  πŸ‘ŽπŸΏ  Thumbs Down Sign, Type-6  πŸ‘ŽπŸΎ  Thumbs Down Sign, Type-5  πŸš΄πŸ½β€β™‚οΈ  Man Biking, Type-4  πŸš΄πŸ»β€β™‚οΈ  Man Biking, Type-1-2  πŸ€¦πŸ½β€β™‚οΈ  Man Facepalming, Type-4  πŸ€¦πŸΌβ€β™‚οΈ  Man Facepalming, Type-3  πŸŒπŸ»β€β™‚οΈ  Man Golfing, Type-1-2  πŸŒοΈβ€β™‚οΈ  Man Golfing  πŸ‘¨β€βš–οΈ  Male Judge  πŸšΆπŸΌβ€β™‚οΈ  Man Walking, Type-3  πŸ•΅πŸ½β€β™€οΈ  Female Sleuth, Type-4  πŸ‘±πŸΎβ€β™‚οΈ  Blond Man, Type-5  πŸ‘±πŸΌβ€β™‚οΈ  Blond Man, Type-3  πŸ€ΉπŸΎβ€β™‚οΈ  Man Juggling, Type-5  πŸ€Ήβ€β™‚οΈ  Man Juggling  πŸ‘±πŸ»β€β™‚οΈ  Blond Man, Type-1-2  πŸšΆπŸ»β€β™‚οΈ  Man Walking, Type-1-2  πŸšΆβ€β™‚οΈ  Man Walking  πŸ„πŸ½β€β™‚οΈ  Man Surfing, Type-4  πŸŒπŸΎβ€β™‚οΈ  Man Golfing, Type-5  πŸƒπŸ»β€β™‚οΈ  Man Running, Type-1-2  πŸš΄πŸΌβ€β™‚οΈ  Man Biking, Type-3  πŸ‹πŸΌβ€β™‚οΈ  Man Weight Lifting, Type-3  πŸ€ΉπŸ½β€β™‚οΈ  Man Juggling, Type-4  πŸ€ΉπŸ»β€β™‚οΈ  Man Juggling, Type-1-2  πŸ•΅πŸΎβ€β™€οΈ  Female Sleuth, Type-5  πŸ•΅πŸΌβ€β™€οΈ  Female Sleuth, Type-3  πŸ„πŸΌβ€β™‚οΈ  Man Surfing, Type-3  πŸƒβ€β™‚οΈ  Man Running  πŸšΆπŸ½β€β™‚οΈ  Man Walking, Type-4  πŸ‹πŸ»β€β™‚οΈ  Man Weight Lifting, Type-1-2  πŸ•΅πŸ»β€β™€οΈ  Female Sleuth, Type-1-2  🀦🏽  Face Palm, Type-4  🀦🏻  Face Palm, Type-1-2  πŸ’  Monkey  πŸ’†πŸΎ  Face Massage, Type-5  πŸ’†πŸ½  Face Massage, Type-4  πŸ’†πŸ»  Face Massage, Type-1-2  (´Ρ` )β™‘  Smooches  😘  Face Throwing a Kiss  🀦🏿  Face Palm, Type-6  🏻  Emoji Modifier Fitzpatrick Type-1-2  πŸ€¦πŸ»β€β™‚οΈ  Man Facepalming, Type-1-2  πŸ€¦β€β™‚οΈ  Man Facepalming  πŸš΄πŸΎβ€β™‚οΈ  Man Biking, Type-5  πŸ„πŸ»β€β™‚οΈ  Man Surfing, Type-1-2  πŸŒπŸ½β€β™‚οΈ  Man Golfing, Type-4  πŸŒπŸΌβ€β™‚οΈ  Man Golfing, Type-3  πŸ€ΉπŸΌβ€β™‚οΈ  Man Juggling, Type-3  πŸ‘±πŸΏβ€β™‚οΈ  Blond Man, Type-6  πŸ‘±πŸ½β€β™‚οΈ  Blond Man, Type-4  πŸ‘  Thumbs Up Sign  🀦🏿  Face Palm + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-6  πŸ’†πŸΏ  Face Massage, Type-6  πŸ’†πŸΌ  Face Massage, Type-3  🀦🏾  Face Palm, Type-5  🀦🏼  Face Palm, Type-3  πŸ”§  Wrench  πŸš΄πŸΏβ€β™‚οΈ  Man Biking, Type-6  πŸš΄β€β™‚οΈ  Man Biking  πŸ€ΎπŸΌβ€β™‚οΈ  Man Playing Handball, Type-3  πŸš£πŸ½β€β™‚οΈ  Man Rowing Boat, Type-4  πŸ„β€β™‚οΈ  Man Surfing  πŸ‘¨πŸΏβ€βš–οΈ  Male Judge, Type-6  πŸ‘©β€πŸ”§  Female Mechanic  πŸ‘¨β€πŸ’»  Male Technologist  πŸ‘¨πŸΏβ€πŸŽ¨  Male Artist, Type-6  πŸ‘¨β€πŸŽ“  Male Student  πŸ’  Kiss  -(Λ†β–ΏΛ†)/ \(Λ†β–ΏΛ†)-  Line Dancing  πŸ€ΎπŸΎβ€β™‚οΈ  Man Playing Handball, Type-5  πŸ€ΎπŸ½β€β™‚οΈ  Man Playing Handball, Type-4  πŸ€ΎπŸΏβ€β™‚οΈ  Man Playing Handball, Type-6  πŸšΆπŸΏβ€β™‚οΈ  Man Walking, Type-6  πŸ€·πŸ»β€β™‚οΈ  Man Shrugging, Type-1-2  πŸ€¦πŸΎβ€β™‚οΈ  Man Facepalming, Type-5  πŸšΆπŸΎβ€β™€οΈ  Woman Walking, Type-5  πŸ‘¨β€πŸ«  Male Teacher  πŸ‘¨πŸΏβ€πŸš€  Male Astronaut, Type-6  πŸ‘©β€βœˆοΈ  Female Pilot  *⁂((βœͺβ₯Žβœͺ))⁂*  Starstruck  πŸ€·πŸΏβ€β™‚οΈ  Man Shrugging, Type-6  πŸ€·πŸΌβ€β™‚οΈ  Man Shrugging, Type-3  πŸšΆπŸΏβ€β™€οΈ  Woman Walking, Type-6  πŸ‘©β€πŸ”¬  Female Scientist  πŸ‘¨β€πŸ”¬  Male Scientist  πŸ‘¨β€πŸš’  Male Firefighter  πŸ‘¨πŸΏβ€βœˆοΈ  Male Pilot, Type-6  πŸ‘¨β€βœˆοΈ  Male Pilot  πŸ‘¨β€πŸŽ€  Male Singer  πŸ‘¨β€πŸ³  Male Cook  πŸ‘©β€πŸŽ“  Female Student  πŸ•΅πŸΏ  Sleuth or Spy, Type-6  πŸ•΅πŸ½β€β™‚οΈ  Male Sleuth, Type-4  πŸ‘©πŸΌβ€πŸ”§  Female Mechanic, Type-3  πŸ‘©πŸΏβ€πŸŽ“  Female Student, Type-6  πŸƒπŸΌβ€β™‚οΈ  Man Running, Type-3  πŸšΆπŸΎβ€β™‚οΈ  Man Walking, Type-5  πŸ€Ύβ€β™‚οΈ  Man Playing Handball  πŸš£πŸΎβ€β™‚οΈ  Man Rowing Boat, Type-5  πŸš£πŸΌβ€β™‚οΈ  Man Rowing Boat, Type-3  πŸ€·πŸΎβ€β™‚οΈ  Man Shrugging, Type-5  πŸ‘¨β€πŸ”§  Male Mechanic  πŸ•΅πŸΏβ€β™‚οΈ  Male Sleuth, Type-6  πŸ•΅πŸΎβ€β™‚οΈ  Male Sleuth, Type-5  πŸ‘±β€β™‚οΈ  Blond Man  πŸ‘¨β€πŸŽ¨  Male Artist  πŸ‘©β€πŸ’»  Female Technologist  πŸ‘©πŸ½β€πŸŽ“  Female Student, Type-4  πŸ‘©πŸΌβ€πŸš’  Female Firefighter, Type-3  πŸ‘©πŸ»β€πŸš’  Female Firefighter, Type-1-2  πŸ‘©πŸΎβ€πŸ’»  Female Technologist, Type-5  πŸ‘©πŸΎβ€πŸ”¬  Female Scientist, Type-5  πŸ‘©πŸΏβ€πŸ”§  Female Mechanic, Type-6  πŸ‘©πŸ½β€πŸš€  Female Astronaut, Type-4  πŸ‘©πŸ»β€πŸš€  Female Astronaut, Type-1-2  πŸ‘¨πŸΎβ€πŸ’»  Male Technologist, Type-5  πŸ‘©πŸΏβ€πŸ”¬  Female Scientist, Type-6  πŸ‘©πŸ½β€πŸ”§  Female Mechanic, Type-4  πŸ‘©πŸΌβ€πŸš€  Female Astronaut, Type-3  πŸ‘¨πŸΎβ€πŸš€  Male Astronaut, Type-5  πŸ‘©πŸΌβ€πŸŽ€  Female Singer, Type-3  πŸ‘©πŸ½β€πŸ’»  Female Technologist, Type-4  πŸ‘©πŸΌβ€πŸŽ“  Female Student, Type-3  ๏◑๏  Droopy Eyes  πŸ•΅πŸΎ  Sleuth or Spy, Type-5  πŸ•΅πŸ½  Sleuth or Spy, Type-4  πŸ•΅πŸΌβ€β™‚οΈ  Male Sleuth, Type-3  πŸ‘©πŸΎβ€πŸš’  Female Firefighter, Type-5  πŸ‘©πŸ½β€πŸš’  Female Firefighter, Type-4  πŸ‘©πŸΎβ€πŸš€  Female Astronaut, Type-5  πŸ‘©πŸΎβ€πŸŽ€  Female Singer, Type-5  πŸ‘©πŸ½β€πŸŽ€  Female Singer, Type-4  πŸ‘©πŸΎβ€πŸŽ“  Female Student, Type-5  O(∩_∩)O  Happy Monkey Face  πŸ’‡πŸΏβ€β™‚οΈ  Man Getting Haircut, Type-6  πŸ€·πŸ½β€β™‚οΈ  Man Shrugging, Type-4  πŸ€¦πŸΏβ€β™‚οΈ  Man Facepalming, Type-6  πŸš£πŸΏβ€β™‚οΈ  Man Rowing Boat, Type-6  πŸš£πŸ»β€β™‚οΈ  Man Rowing Boat, Type-1-2  πŸšΆπŸ½β€β™€οΈ  Woman Walking, Type-4  πŸ€ΉπŸΏβ€β™‚οΈ  Man Juggling, Type-6  πŸ€ΎπŸ»β€β™‚οΈ  Man Playing Handball, Type-1-2  πŸ‘©β€πŸš’  Female Firefighter  πŸ‘¨πŸΏβ€πŸš’  Male Firefighter, Type-6  πŸ‘©β€πŸš€  Female Astronaut  πŸ‘¨β€πŸš€  Male Astronaut  πŸ‘©β€πŸŽ¨  Female Artist  πŸ‘―  Woman With Bunny Ears  🀦🏾  Face Palm + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-5  πŸ’πŸ½  Kiss, Type-4  ก็็็็็็็็็็็็็ʕ‒͑α΄₯β€’Κ” ก้้้้้้้้้้้  Polar Bear Rave  🐡  Monkey Face  😽  Kissing Cat Face With Closed Eyes  πŸ’†πŸΏ  Face Massage + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-6  (งツ)ΰΈ§  Flush  🏼  Emoji Modifier Fitzpatrick Type-3  πŸ•΅οΈβ€β™€οΈ  Female Sleuth  πŸ‘©πŸ½β€πŸ”¬  Female Scientist, Type-4  πŸ‘©πŸΌβ€πŸ”¬  Female Scientist, Type-3  πŸ‘©πŸΎβ€πŸ”§  Female Mechanic, Type-5  πŸ•΅πŸ»β€β™‚οΈ  Male Sleuth, Type-1-2  πŸ‘©πŸΏβ€πŸ’»  Female Technologist, Type-6  πŸ‘©πŸΌβ€πŸ’»  Female Technologist, Type-3  πŸ‘¨πŸΏβ€πŸ’»  Male Technologist, Type-6  πŸ’†πŸΎ  Face Massage + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-5  πŸ’†πŸ»  Face Massage + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-1-2  🀰🏻  Pregnant Woman + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-1-2  πŸ’πŸΏ  Kiss, Type-6  πŸ’πŸΎ  Kiss, Type-5  πŸ’πŸΌ  Kiss, Type-3  πŸ’†πŸΌ  Face Massage + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-3  πŸ’†πŸ½  Face Massage + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-4  🀦🏼  Face Palm + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-3  🀦🏻  Face Palm + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-1-2  【li||li (Β΄OΟ‰O)γ£β”Œiiii┐l||li】  Surprise Birthday Party  d(οΎŸγƒΌοΎŸd(οΎŸγƒΌοΎŸd(οΎŸγƒΌοΎŸ)bοΎŸγƒΌοΎŸ)bοΎŸγƒΌοΎŸ)b  Good Job Bro!  🀦🏽  Face Palm + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-4  πŸ’πŸ»  Kiss, Type-1-2  β™ͺ┏(・oο½₯)β”›β™ͺβ”— ( ο½₯oο½₯) β”“β™ͺ  Dance Party  🀡  Man In Tuxedo  πŸŠβ€β™‚οΈ  Man Swimming  πŸ€ΈπŸΏβ€β™‚οΈ  Man Doing Cartwheel, Type-6  πŸ‘¨πŸΌβ€βš–οΈ  Male Judge, Type-3  πŸ’‡πŸ½β€β™‚οΈ  Man Getting Haircut, Type-4  πŸ’‚πŸΎβ€β™€οΈ  Female Guard, Type-5  πŸ’‚πŸ½β€β™‚οΈ  Male Guard, Type-4  πŸ’‚πŸΌβ€β™‚οΈ  Male Guard, Type-3  πŸ‘¨πŸ»β€πŸ”§  Male Mechanic, Type-1-2  πŸ‘©πŸΎβ€πŸ³  Female Cook, Type-5  πŸ‘¨πŸΎβ€πŸ³  Male Cook, Type-5  πŸ‘©πŸΏβ€πŸ«  Female Teacher, Type-6  πŸ‘¨πŸΏβ€πŸŽ“  Male Student, Type-6  πŸ‘¨πŸΎβ€πŸŽ“  Male Student, Type-5  πŸ‘¨πŸ½β€πŸŽ“  Male Student, Type-4  πŸ™ŽπŸΏβ€β™‚οΈ  Man Pouting, Type-6  πŸ™ŽπŸΌβ€β™‚οΈ  Man Pouting, Type-3  πŸ‘¨πŸΌβ€βœˆοΈ  Male Pilot, Type-3  πŸ‘©πŸΌβ€πŸŽ¨  Female Artist, Type-3  πŸ‘¨πŸΌβ€πŸŽ¨  Male Artist, Type-3  πŸ‘¨πŸΏβ€πŸŽ€  Male Singer, Type-6  πŸ‘¨πŸΎβ€πŸŽ€  Male Singer, Type-5  πŸ‘¨πŸ½β€πŸŽ€  Male Singer, Type-4  πŸ’ͺ🏻  Flexed Biceps + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-1-2  πŸ•ΊπŸ»  Man Dancing + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-1-2  πŸ€ΈπŸ½β€β™‚οΈ  Man Doing Cartwheel, Type-4  πŸŠπŸΌβ€β™‚οΈ  Man Swimming, Type-3  πŸ‘©πŸ½β€βš–οΈ  Female Judge, Type-4  πŸ™πŸ»β€β™‚οΈ  Man Frowning, Type-1-2  πŸ’‡πŸΌβ€β™‚οΈ  Man Getting Haircut, Type-3  πŸ’‡β€β™‚οΈ  Man Getting Haircut  πŸ‘©πŸ½β€πŸ³  Female Cook, Type-4  πŸ‘©πŸΌβ€πŸ³  Female Cook, Type-3  πŸ‘¨πŸΏβ€πŸ³  Male Cook, Type-6  πŸ‘¨πŸ½β€πŸ³  Male Cook, Type-4  πŸ‘¨πŸΌβ€πŸ³  Male Cook, Type-3  πŸ‘©πŸ½β€πŸ«  Female Teacher, Type-4  πŸ‘¨πŸ½β€πŸ«  Male Teacher, Type-4  πŸ‘¨πŸ»β€πŸ«  Male Teacher, Type-1-2  πŸ‘¨πŸΌβ€πŸŽ“  Male Student, Type-3  πŸ’‚πŸ»β€β™€οΈ  Female Guard, Type-1-2  πŸ’‚πŸ»β€β™‚οΈ  Male Guard, Type-1-2  πŸ‘¨πŸΎβ€πŸ”¬  Male Scientist, Type-5  πŸ‘¨πŸΌβ€πŸš€  Male Astronaut, Type-3  πŸ‘©πŸ½β€βœˆοΈ  Female Pilot, Type-4  πŸ‘¨πŸΎβ€βœˆοΈ  Male Pilot, Type-5  πŸ‘©πŸ»β€πŸŽ¨  Female Artist, Type-1-2  πŸ‘©πŸ»β€πŸŽ€  Female Singer, Type-1-2  πŸ‘¨πŸ»β€βš•οΈ  Male Health Worker, Type-1-2  d(-_^)  Winking Thumbs Up  πŸš΄πŸΎβ€β™€οΈ  Woman Biking, Type-5  πŸš΄πŸ½β€β™€οΈ  Woman Biking, Type-4  πŸš΄πŸΌβ€β™€οΈ  Woman Biking, Type-3  πŸš΄πŸ»β€β™€οΈ  Woman Biking, Type-1-2  πŸ‘¨β€πŸ‘Άβ€πŸ‘¦  Family: Man, Baby, Boy  πŸ€ΌπŸ½β€β™€οΈ  Women Wrestling, Type-4  πŸ€ΌπŸΌβ€β™€οΈ  Women Wrestling, Type-3  πŸŒπŸΌβ€β™€οΈ  Woman Golfing, Type-3  πŸŒπŸ»β€β™€οΈ  Woman Golfing, Type-1-2  πŸ€Ήβ€β™€οΈ  Woman Juggling  πŸ€¦β€β™€οΈ  Woman Facepalming  β›‘πŸΏ  Helmet With White Cross, Type-6  🀡🏻  Man In Tuxedo + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-1-2  πŸ€ΈπŸΎβ€β™‚οΈ  Man Doing Cartwheel, Type-5  πŸš΅β€β™‚οΈ  Man Mountain Biking  πŸŠπŸ»β€β™‚οΈ  Man Swimming, Type-1-2